Uddannelser:

1988:

Afslutter gymnasiet i juni som Mat/Fys student på Johannesskolen

1989:

Starter på Århus universitet på Datalogi studiet med fysik som bifag. Studiet afbrydes i februar 1991 p.g.a. manglende interesse for den meget matematik.

2002:

Gennemfører de 3 grundmoduler af IT-Administrator uddannelsen på TEC. Bliver ikke færdiggjort p.g.a. manglende oprettelse af nye hold.

2002:

Tager via GVU uddannelsen som IT supporter på TEC. Kan p.g.a. erfaring og test gennemføre på 5 uger, hvor jeg afslutter med en gennemsnits karakter på 10.

2003:

Som led i min beskæftigelse tager jeg PC-kørekort hos Accelerate Aps.